Skočiť na hlavný obsah
Background image

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Ubytovanie v súkromí

Chalupa Ždiar***,  Ždiar 223, 059 55, Ždiar

IČO: 46523472

Tel.kontakt: +421 917 315074

e-mail: chalupazdiar@gmail.com

 

Tieto podmienky sú zmluvnou súčasťou Vami (ďalej len klient) zadanej zákazky. Podmienky platia aj pre budúce obchody, i keď na ne nebude v konkrétnom prípade výslovne odkázané. Podmienky klienta, ktoré budú mať odlišné znenie, sú neplatné. Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené Chalupou Ždiar. Klient uznáva tieto podmienky a svojím podpisom sa zaväzuje ich dodržiava.

 

 

I. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – JEDNOTLIVCI

Klientovi sú rezervované izby k dispozícii od 15.00 hod. dohovoreného dňa príchodu. Rezervácie izieb, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 21.00 hod. v deň dohovoreného príchodu, môže Chalupa Ždiar (ďalej len Chalupa ) zrušiť a následne rezervovať iným záujemcom. Toto neplatí, pokiaľ bol vopred písomne (mail,) dohovorený neskorý príchod. Izby musia byť v dohovorený deň odchodu odovzdané Chalupe najneskôr do 10.00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohovorené inak. Chalupa môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať 100% z plnej ceny ubytovania. Bezplatné storno individuálnych objednávok ubytovania je možné vykonať najneskôr do 18.00 hod. v deň pred dohovoreným dňom príchodu. V prípade nedodržania tejto lehoty Chalupa účtuje 100% ceny prvej noci. Na pobyt môže nastúpiť len počet osôb uvedených v ubytovacom poukaze. Ak na pobyt nastúpi vyšší počet osôb ako je uvedené v ubytovacom poukaze, ubytovateľ nie je povinný ubytovať osoby naviac.

II. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – SKUPINY

Pokiaľ nie je s Chalupou uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné podmienky:

 

Ubytovanie s počtom osôb do 20 :

 

Záloha a platba :

65% z celkovej ceny za ubytovanie 30 – 15 dní pred príchodom, zostávajúca platba pri príchode účastníka.

 

Podmienky pre stornovanie :

Storno viac ako 15 dní pred príchodom bez poplatkov

15-7 dní pred príchodom 25% z celkovej sumy

6-3 dni pred príchodom 50% z celkovej sumy

2-1 deň pred príchodom 100% z celkovej sumy

 

 

III. Sezóny

 

Pre chaty, chalupy a priváty

 

Letná sezóna: začína poslednou júnovou sobotou a končí prvou sobotou v septembri,

Zimná sezóna: začína od 03.01. do 31.03. daného roku včítane Veľkej noci,

Silvestrovská sezóna: 20.12. do 03.01


Mimosezóna: termíny mimo zimnej sezóny, letnej sezóny sú mimosezónne

 

 

 

 

IV: Zľavy

-zľavy nie je možné kombinovať
- zľavy pre deti - platia len po obsadení stanoveného minimálneho počtu osôb
. Pre silvestrovský termín neplatia žiadne zľavy, vždy platia ceny za základné lôžko.

V: Objednávka pobytu

Pobyt si môžete zakúpiť osobne v našej Chalupe, telefonicky alebo rezerváciou objektu priamo na našej webovej stránke www.chalupazdiar.sk, alebo prostredníctvom partnerských cestovných kancelárií. Ubytovanie je možné na min. 2 a viac nocí, okrem Veľkonočného pobytu- 3 noci, Vianočného a Silvestrovského pobytu 5 nocí.

VI: Potvrdenie rezervácie

Rezerváciu objektu potvrdíme do 48 hodín. Po potvrdení rezervácie zaplatíte preddavok vo výške 65% z celkovej ceny pobytu do 2 dní. Prosíme o zaslanie potvrdenia o úhrade e-mailom na chalupazdiar@gmail.com, kde uvediete svoje meno, priezvisko a termín rezervácie. Druhú časť platby 35% uhradíte pred nástupom na pobyt. Po úhrade 100% platby dostanete ubytovací poukaz, kde je uvedená adresa objektu a kontakt na majiteľa.

VII: Spôsob platby

Klienti zo Slovenskej republiky


Vkladom alebo prevodným príkazom na číslo účtu: SK14 0900 0000 00 51 4961 9074                  

Variabilný symbol: predčíslie 2019 + číslo rezervácie

 

Klienti z ostatných krajín


Platba v EUR na náš účet:


Názov banky: Slovenská Sporiteľna

Adresa banky:  Masarykova 2717/10, 080 01, Prešov

Názov účtu: Peter Jakubčin

IBAN: SK14 0900 0000 0051 4961 9074

SWIFT/BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol: predčíslie 2019 + číslo rezervácie 


 

VIII: Cena zahrňuje

Ubytovanie, posteľnú bielizeň, 1x osuška, 1x uterák, elektrickú energiu, vodu a plyn (max. 35m3/deň). Cena je uvedená za osobu a deň.

V cene nie je zahrnutý

Rekreačný poplatok (hradí sa na mieste) € 0,40 na osobu/deň za osobu nad 15 rokov veku, poplatok za zviera (ak je dovolené), kaucia €200 povinne týždenné pobyty, pobyty kratšie ako 3 noci €100 (ak nie je uvedené inak). Po skončení pobytu je kaucia vrátená klientovi, ak nedošlo k poškodeniu objektu. Klient zodpovedá za to, že po ukončení pobytu odovzdá ubytovacie zariadenie v pôvodnom stave. Ak počas pobytu dôjde k poškodeniu ubytovacieho zariadenia, má ubytovateľ právo použiť celú kauciu alebo jej časť na úhradu vzniknutých škôd, alebo žiadať  úplnú náhradu vzniknutých škod.

IX: Storno poplatky

do 42 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 20 % z celkovej ceny pobytu


42 - 22 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 25 % z celkovej ceny pobytu


21 - 8 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok je 50% z celkovej ceny pobytu


7 a menej dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 75 % z celkovej ceny pobytu


Zrušenie pobytu je nutné oznámiť Chalupe Ždiar písomne, e-mailom, alebo telefonicky.

XCENNÉ PREDMETY

Chalupa nezodpovedá za cenné predmety, ako je hotovosť, šperky, prinesené hudobné nástroje, technické prístroje a pomôcky a pod.

XII. RUČENIE V ŠKODOVOM PRÍPADE

Klient ručí za všetky škody, ktoré Chalupe spôsobili pracovníci klienta, jeho hostia alebo iné ním poverené osoby, a tieto škody Chalupe nahradí v plnej výške. Chalupa ručí iba za škody, u ktorých bude jednoznačne a preukázateľne zistená vina Chalupy, v žiadnom prípade však neručí za škody, ktoré spôsobí tretia osoba. Chalupa je oprávnená požadovať, aby klient uzavrel vhodné poistky.

 

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

1) Chalupa neručí za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže by Chalupa konala hrubo, nedbanlivo alebo úmyselne.

2) Zvieratá do Chalupy nemajú prístup,

3) Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom klient hradí všetky výdaje s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú v Chalupe po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a nálezom.

4) Pobyt zákazníkov v Chalupe ďalej upravuje Ubytovací poriadok Chalupy Ždiar, ktorý je pre hostí záväzný bez výnimky.

5) Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení. Svojím podpisom potvrdzujete, že s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami súhlasíte v plnom rozsahu ich znenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za klienta :

 

 

……………………….....

Meno a Priezvisko, dátum

 

 

 

 

 

 

Za Chalupu Ždiar :             

 

 

………………………..

 

 

Jakubčin Peter

IČO: 46523472

Ždiar 223, 059 55, Ždiar

Tel. +421 (0)917 315074

e-mail: chalupazdiar@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha

 

Cenník Ubytovania

 

Zimná Sezóna   (3.1.2011- 31.3.2011)

(dospelá osoba) (min. 4 osoby)                                          €13,50 osoba/noc

 

Letná Sezóna   (1.7.2011- 04.09.2011)

(dospelá osoba) (min. 4 osoby)                                          €12,50 osoba/noc

 

 

Mimosezóna  (1.4.2011-21.04.2011)

(dospelá osoba) (min. 4 osoby)                                          €11,50 osoba/noc

 

 

Veľkonočný pobyt (22.4.2011-25.04.2011)

(dospelá osoba) (min. 4 osoby, min.počet nocí 3)             €13,50 osoba/noc

 

 

Mimosezóna  (26.4.2011-30.06.2011)

(dospelá osoba) (min.4 osoby)                                           €11,50 osoba/noc

 

 

Mimosezóna  (5.9.2011-18.12.2011)

(dospelá osoba) (min.4 osoby)                                           €11,50 osoba/noc

 

 

Zimná Sezóna dieťa do 10 rokov                                    €12,15 osoba/noc

 

 

LetnáSezóna dieťa do 10 rokov                                     €11,25 osoba/noc

 

Mimosezóna dieťa do 10 rokov                                       €10,35 osoba/noc

 

 

Veľkonočný pobyt dieťa do 10 rokov                              €12,15 osoba/noc

 

 

Celoročne dieťa do 3r. bez nároku na lôžko                   €4 dieťa/noc

 

Spotreba plynu nad limit (35m3)                                                           1m3= €0,40

 

Poplatok za neobmedzené internetové pripojenie WI-FI                     €3 týžďeň/pobyt

 

 

Minimálna dĺžka pobytu je 2 noci, okrem Veľkonočného pobytu 3 noci a Vianočného, Silvestrovského pobytu 5 nocí.